UČESTVUJ U DROPS & WINS AVANTURI NA BRAZILBET.RS!
U saradnji sa provajderom Pragmatic Play, na Drops & Wins promociji koja donosi nasumične keš nagrade su: slot igre, igre uživo, kao i dnevni i nedeljni turniri. Ponudu igara možete pogledati OVDE.

Promocija DROPS AND WINS je aktuelna svakog dana do 5. marta 2025. godine i SVAKOG MESECA ima fond od 2.500.000 evra! Priključi se i ti, zaigraj PRAGMATIC PLAY i osvoji sjajne novčane nagrade.
Sve nagrade se isplaćuju odmah, a mogu se osvojiti u vidu keša, spinova ili Multiplier uloga.

PRAVILA:
1. Promocija “Drops & Wins” traje od 06. marta 2024. do 5. marta 2025.
2. Promocija “Drops & Wins” se održava kroz 12 mesečnih ciklusa.
3. Svaki mesečni ciklus se sastoji iz Drops & Wins Slot takmičenja i Drops & Wins Live Dealer takmičenja.
4. Pravo učešća u promociji imaju igrači registrovani na www.brazilbet.rs.
5. Ukupni nagradni fond promocije “Drops & Wins” iznosi 2.500.000 evra mesečno.
6. U takmičenju učestvuju samo spinovi odigrani za pravi novac (ulozi ostvareni Freebet sredstvima ne učestvuju u promociji).
7. BrazilBet i Pragmatic Play kao organizatori zadržavaju pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekinu ili promene aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
8. U slučaju sumnji na prevaru, zloupotrebu pravila aktuelne promocije ili tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na integritet i pravilno funkcionisanje promocije – organizator zadržava pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila promocije, bonusa ili prevare.

Drops and Wins slot takmičenje i dnevne keš nagrade
- Svaki turnir traje 7 dana, od srede do srede, a paralelno se dodeljuju i dnevne keš nagrade.
- Kriterijum rangiranja na turniru je najveći dobitak ostvaren u pojedinačnom spinu u odnosu na ulog.
- Promocija koristi regularni mehanizam i mehanizam sa multiplikatorom, koji se smenjuju svake 4 nedelje (mesečni ciklusi).
- Pred svaki mesečni ciklus, biće dodato objašnjenje o mehanizmu turnira, nagradama i igrama koje učestvuju.
- Minimalni ulog kod regularnog mehanizma je 0.50 evra (u dinarskoj protivvrednosti), a keš nagrade su fiksne.
- Kod mehanizma sa multiplikatorom, ne postoji minimalni ulog, a nagrade se dodeljuju u formi multiplikatora i bonusa u vidu besplatnih rundi.
- Kako bi učestvovao u promociji, neophodno je da igrač za pravi novac plasira minimalno zahtevani ulog na nekoj od izabranih igara. Za osvajanje nagrada na turniru, igrači moraju da ostvare najveći dobitak u pojedinačnom spinu u odnosu na ulog. Što je viši multiplikator (dobitak/ulog), veći je i skor. Dnevne keš nagrade se igračima dodeljuju nasumično.


Nedeljni slot turniri (mehanizam – multiplikator nagrada) – Drops & Wins Slot takmičenje:
- Igranjem neke od izabranih igara, igrač učestvuje u takmičenju.
- Kriterijum rangiranja na turniru je najveći dobitak ostvaren u pojedinačnom spinu u odnosu na ulog (win/bet).
- Ukoliko dva ili više igrača završe nedeljni turnir na istoj poziciji, igrač koji je prvi ostvario dati rezultat osvaja veću nagradu.
- Nagrade se igračima dodeljuju na osnovu finalnog rezultata na tabeli u okviru igre na kraju svakog nedeljnog turnira.
- Što je viši iznos dobitka igrača na jednom spinu u odnosu na ulog, to je bolji rezultat.
- Ne postoji minimalni ulog.
- Ukoliko dobitni spin premaši 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti), nagrada će biti isplaćena po formuli: ulog od 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti) pomnožen sa multiplikatorom koji je igraču dodeljen na osnovu rezultata na turniru.
- Osvojeni dobici iz Free Round bonusa tokom nedelja sa multiplikatorom su isključeni iz mehanizma nagrada sa multiplikatorom.
- Free Round bonusi mogu biti dodeljeni igraču na istoj igri u kojoj je osvojio nagradu, u istom iznosu uloga koji je igrač imao prilikom dobitnog spina.
- Ukoliko iznos uloga kod dobitnog spina u Free Round bonusu premaši 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti), Free Round bonus se isplaćuje na osnovu uloga od 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti).
- Očekivani nagradni fond svakog pojedinačnog nedeljnog turnira je 255.000 evra za 12.000 igrača, koji se igračima dodeljuje prema sledećoj tabeli:
- Očekivani nagradni fond svakog pojedinačnog nedeljnog turnira (mehanizam sa multiplikatorom) je 62.000 evra za 1.700 igrača, koji se igračima dodeljuje prema sledećoj tabeli:

POZICIJA IZNOS NAGRADE
1 25.000x
2 10.000x
3-5 5.000x
6-10 2.000x
11-20 1.000x
21-50 500x
51-150 200x
151-350 100x
351-650 50x
651-2.800 20x
2.801-8.000 10x
8.001-12.000 10 besplatnih bonus rundi

Dnevne keš nagrade (mehanizam – multiplikator nagrada) – Drops & Wins Slot takmičenje
- Igranjem neke od izabranih igara, igrač učestvuje u takmičenju.
- Svaka nedelja u okviru promocije sadrži 7 dana sa dnevnim keš nagradama.
- Ne postoji minimalni ulog.
- Dnevne keš nagrade se igračima dodeljuju nasumično.
- Ukoliko dobitni spin premaši 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti), nagrada će biti isplaćena po formuli: ulog od 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti) pomnožen sa multiplikatorom koji je igraču dodeljen na osnovu rezultata na turniru.
- Jedan igrač može da osvoji više dnevnih keš nagrada u istom danu.
- Osvojeni dobici iz Free Round bonusa tokom nedelja sa multiplikatorom su isključeni iz mehanizma nagrada sa multiplikatorom.
- Free Round bonusi mogu biti dodeljeni igraču na istoj igri u kojoj je osvojio nagradu, u istom iznosu uloga koji je igrač imao prilikom dobitnog spina.
- Ukoliko iznos uloga kod dobitnog spina u Free Round bonusu premaši 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti), Free Round bonus se isplaćuje na osnovu uloga od 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti).
- Očekivani dnevni nagradni fond je 1.700 keš nagrada i Free Round bonusa u vrednosti od 35.000 evra (nedeljno 245.000 evra), koje će igračima biti nasumično podeljene prema sledećoj tabeli:


BROJ NASUMIČNIH NAGRADA (DNEVNO) IZNOS NAGRADE
1 2.500x
2 1.000x
5 500x
12 250x
30 100x
100 50x
350 20x
800 10x
400 0 besplatnih bonus rundi

Drops & Wins Live Slot
- Na Live Dealer takmičenju se održavaju: Dnevni Prize Drops, Nedeljni Blackjack turniri i Dnevni Game Show turniri.
- Minimalni iznos uloga koji se kvalifikuje za nagrade na Live Dealer takmičenju:
- Dnevni Prize Drops – 2 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
- Nedeljni Blackjack turniri – 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
- Dnevni Game Show turniri – 2 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
- Drops & Wins Live Dealer takmičenje koristi regularni mehanizam za dodeljivanje nagrada (fiksne nagrade).
- Na Live Dealer takmičenju u svakom mesečnom ciklusu učestvuju izabrane uživo igre.

Dnevni Prize Drops
- Bilo koja runda odigrana za pravi novac u igrama koje učestvuju u takmičenju može biti okidač za nasumičnu keš nagradu.
- U takmičenju učestvuju samo runde odigrane za pravi novac, a minimalna vrednost uloga je 2 evra (u dinarskoj protivvrednosti).
- Očekivani dnevni nagradni fond je 500 keš nagrada u vrednosti od 9.000 evra (7 dana nedeljno X 9.000 evra = 63.000 evra), koje će igračima biti nasumično podeljene prema sledećoj tabeli:

BROJ NASUMIČNIH NAGRADA (DNEVNO) IZNOS NAGRADE (U EVRIMA)
1 1.000
2 500
5 100
12 50
110 20
370 10

Nedeljni Blackjack turniri – Drops & Wins Live Dealer takmičenje
- Takmičenje se održava svake nedelje od srede do srede na izabranim Blackjack stolovima.
- Igrač osvaja poene na osnovu dobitnih rundi koje ispunjavaju kriterijume takmičenja.
- U takmičenju učestvuju samo runde odigrane za pravi novac, a minimalna vrednost uloga je 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti).
- Očekivani nedeljni nagradni fond je 500 keš nagrada u vrednosti od 27.000 evra, koje će igračima biti podeljene prema sledećoj tabeli:

POZICIJA NA TABELI IZNOS NAGRADE (U EVRIMA)
1 4.000
2 2.000
3 1.000
4-10 500
11-30 100
31-140 50
141-500 25

Dnevni Game Show turniri – Drops & Wins Live Dealer takmičenje
- Takmičenje se održava svakoga dana na izabranim Game Show igrama.
- Igrač osvaja poene na osnovu velikih dobitaka (multiplikator).
- U takmičenju učestvuju samo runde odigrane za pravi novac, a minimalna vrednost uloga je 2 evra (u dinarskoj protivvrednosti).
- Očekivani dnevni nagradni fond je 200 keš nagrada u vrednosti od 5.000 evra (7 dana nedeljno X 5.000 evra = 35.000 evra), koje će igračima biti nasumično podeljene prema sledećoj tabeli:

POZICIJA NA TABELI IZNOS NAGRADE (U EVRIMA)
1 1.000
2-3 500
4-6 100
7-10 50
11-70 20
71-200 10