NOVI DOBITAN LET UZ BrazilBet!
AVIATOR let i u maju donosi fantastične dobitke! Od 1. do 31. maja poleti na ukupno TRI TURNIRA u trajanju od po 10 dana i osvoji sjajne nagrade koje padaju sa neba!
TURNIRI
Turnir 1: 01.05. 00:01 - 10.05. 23:59
Turnir 2: 11.05. 00:01- 20.05. 23:59
Turnir 3: 21.05. 00:01- 31.05. 23:59

Pravila i uslovi promocije:
1. Minimalni ulog je 30 RSD.

2. Igrači se rangiraju prema ukupnom dobitku (Total WIN) u igri Aviator, tokom trajanja svakog turnira, od najvećeg uloga ka najmanjem.

3. Nagradni fond je 50.000 RSD. A rang listu možete pronaći u nastavku.

Pozicija Nagrada
1 15,000 FB
2 10,000 FB
3 5,000 FB
4-10 2,000 FB
11-16 1,000 FB*BrazilBet kao organizator zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekine ili promeni aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.

*U slučaju sumnji na prevaru, zloupotrebu pravila aktuelne promocije ili tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na integritet i pravilno funkcionisanje promocije – organizator zadržava pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila, bonusa ili prevare.