CashOut
CASHOUT je opcija koja igračima omogućava prevremenu isplatu tiketa u bilo kom trenutku, sve dok je status tiketa aktivan.
Cashout se može izvršiti na sledeće načine:
1. Na tiketu gde još nije počeo ni jedan meč
2. Na tiketu gde je jedan ili više mečeva završeno, a ostali mečevi još nisu počeli.
3. Na tiketu gde su jedan meč, više mečeva, ili svi mečevi u toku.


Na vrednost Cashout-a mogu da utiču sledeći faktori:
1. Trenutna vrednost kvote u slučaju da je meč u toku.
2. Bonus na broj pogođenih mečeva.


Napomena:
Cashout se ne može izvršiti na tiketu gde imate odložen ili prekinut meč, bez obzira da li je vreme početka meča pre ili posle zahteva za Cashout.
Cashout može biti manji ili veći od početne uplate na tiketu.
Ukoliko je tiket naplaćen putem Cashout opcije on se ne može ponovo naplatiti i Cashout isplata se ne može poništiti(stornirati).